dijous, 3 d’agost de 2017

Demandes

Caravana Abriendo Fronteras es una red que nació en 2016 con la caravana a Grecia

https://abriendofronteras.net     (NOTICIAS ACTUALIZADAS)


DEMANDES


 • Davant les polítiques econòmiques, comercials, mediambientals i migratòries basades en l'explotació, que condemnen a milions de persones a la pobresa econòmica i la desesperació, exigim que es reformin les polítiques exteriors i de veïnatge de la UE per contribuir realment a un desenvolupament polític i econòmic sostenible en els països d'origen i assolir els Objectius ï de desenvolupament sostenible 2030. 
 • Exigim la fi del comerç d'armes i diem NO a la guerra i a les intervencions militars. 
 • Denunciem la violència sexual que pateixen les dones i les nenes en els conflictes i afirmem que no són danys col·laterals de les guerres, sinó crims de guerra que posen en evidència el crucial paper del patriarcat en la militarització de la societat i en els conflictes armats.
 • Demanem vies legals i segures per a les persones de totes les edats en el trànsit, i exigim que es garanteixin els seus drets en els països d'acollida, evitant l'explotació, els abusos, la violència, la tracta i el tràfic de persones. 
 • Exigim que es respectin les disposicions del Dret Internacional, en particular el Conveni de Ginebra relatiu a les persones refugiades, del qual el Marroc i Espanya són signants. 
 • Exigim la suspensió de la signatura i l'aplicació dels acords de retorn i readmissió amb països ï que no respectin els drets humans, i denunciem l'externalització de les nostres fronteres. 
 • Demanem el cessament de la instrumentalització de la Lluita contra el tràfic  d'éssers humans per realitzar operacions repressives contra els que migren. 
 • Demanem que es permeti, a la pràctica, l'accés a les oficines d'asil a les fronteres de Ceuta i Melilla, sense cap discriminació. Per això és necessari que les autoritats marroquines no bloquegin el pas o extorsionin a les persones que s'adrecen a les oficines, procedents de qualsevol regió del món. 
 • Exigim que es respecti el principi de no devolució de les persones i el cessament de tot acte de violència física i moral contra les persones en situació de mobilitat transnacional en les fronteres de Ceuta i Melilla. 
 • Demanem que es respectin les disposicions legals estatals i comunitàries que impedeixen les devolucions "en calent" sumaries i col·lectives.
 • Exigim que les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla deixin de ser, en la pràctica, fronteres intraestatals, que s'aturi la discriminació sobre les persones que sol liciten asil en aquestes · ciutats i que sistemàticament veuen dificultat el seu trasllat a la península. 
 • Exigim que s'estableixin polítiques d'acollida dignes i efectives, que s'acabi amb l'obstrucció de la tramitació en el procediment d'asil, desenvolupant reglamentàriament la Llei d'Asil. 
 • Reivindiquem que es garanteixi l'acollida de les dones en condicions d'igualtat. 
 • Exigim que es garanteixi el dret de les dones a formular una sol licitud d'asil independent de · les seves parelles i a tenir un estatut juriédic independent del dels seus conjugues. 
 • Demanem que es garanteixi l'accés als procediments d'asil sense discriminació a les persones LGTBI
 • Exigim que s'atenguin les necessitats específiques de salut i els drets sexuals i reproductius de les dones i persones LGTBI, inclòs l'avortament, així com l'atenció a les dones i nenes que han patit o corren el risc de patir abusos, violència, mutilació genital femenina o matrimonis forçats.
 • Exigim que es clausurin els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), en el que és una demanda compartida per centenars d'organismes i entitats de tot Europa. 
 • Demanem que els menors no acompanyats de Ceuta i Melilla es destinin a les Comunitats Autònomes per garantir els seus drets i atenció, evitant l'estigmatització que pateixen en aquestes Ciutats. 
 • Exigim que es prenguin mesures per garantir els drets i la dignitat de les treballadores i treballadors transfronterers i les portadores, a Ceuta i Melilla.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada